Какво предлагам?

Почасови или полудневни занимания в дома насочени към развитието на личността, помощ в учебноя процес и развиване на социални умения.

Услуги

Стефка Димитрова

Спектър от грижи

Специализирана в в подкрепата на деца с комплексни увреждания в развитието и неврологични увреждания, по-специално тези с - Аутизъм, синдром на Аспергер и други свързани разстройства на неврологичното развитие, като интелектуални затруднения, синдром на Даун и синдром на Рет и съпътстващи интелектуални и обучителни затруднения.

Разчитайте на моята подкрепа!

ПЪРВАТА СТЪПКА към търсене на помощ за любим човек може да бъде най-трудната част от процеса и да Ви се струва непосилна.

ШАНС ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ!

Разнообразие и застъпничество за равенство и приобщаване за всички

Качество на живота на човек с СОП.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С МЕН СЕГА!

Ориентирана към решения, но също така силно фокусирана върху предизвикателните ситуации!

Да останеш гъвкав и базиран на общността, като същевременно предоставяш експертни решения и консултация с вярност, е в основата на всички услуги.

Имам една цел: да осигуря най-добрата налична наука и практика на лица с аутистичен спектър и свързани неврологични разстройства и техните семейства чрез клинични услуги, обучение, консултации и изследвания. Приветствам ви да споделите моята визия, моят ангажимент и моята страст към работата, която върша, за да създадам по-приобщаващо и пълноценно бъдеще за нашите членове на семейството, приятели, колеги и съседи. Каня ви да научите повече чрез моят уебсайт или чрез телефонно обаждане или email.

Пишете ми

Терапии, обучение, консултации и изследвания.

    Последни публикации

    Четете публикациите в блога и се абонирайте за най-новите.

    You cannot copy content of this page

    Обади се!