Методът на д-р Робърт МЕЛИЛО при деца с аутизъм

0 Comments
Spread the love

Функционално невроразвитие

Човешкият мозък е толкова сложен и създаден да изпълнява толкова много функции, че специфични функции се намират или в дясното, или в лявото му полукълбо. Това означава, че всяка страна върши половината от работата на цялото.

За да функционира човешкият мозък като цяло, лявото и дясното полукълбо трябва да са в постоянна комуникация. За да комуникират ефективно, двете страни трябва да са „в крак“ една с друга – трябва да са в синхрон.

В допълнение към синхронизирането, механизмът за синхронизиране на мозъка също трябва да бъде достатъчно бърз, за да бъде „в крак“ с потока от информация. Колкото повече се развива мозъкът, толкова по-бърза става скоростта. Мозъкът трябва да е достатъчно бърз, за да взема решения за част от секундата, като например да се махнете от пътя на бързо движеща се кола или да се наведе, за да избегне препятствие. Мозъкът не може да работи с такава висока скорост, ако не е синхронизиран.

Двете страни, когато не са синхронизирани, по същество е това, което се случва на дете със Синдром на функционалното прекъсване. Механизмът за синхронизиране на времето на мозъка е в основата на цялото мислене, движение, поведение, сетивна реакция и жизнени функции, като дишане и храносмилане. Всяка половина от мозъка допринася по различен начин за нашето разбиране и нашите реакции към света, в който живеем.

За да разбере напълно света и да реагира на него, детето трябва да използва двете страни на мозъка като едно цяло. Ако едната половина на мозъка е значително по-бавна от другата, двете половини не могат да сравняват или споделят информацията точно. Когато едната страна на мозъка е твърде бавна, по-бързата или по-силната страна поема и започва да игнорира другата, недостатъчно активна страна. Когато това се случи, интерпретациите и реакциите на детето към света около него ще бъдат „изключени“, така да се каже, и поведението му ще изглежда необичайно.

Това е основният проблем при „Откъснатите деца“ (Disconnected Kids). Те имат дисфункции в обучението и поведението, защото мозъците им не са синхронизирани. Д-р Мелило верва, че това е причината за много, ако не и за всички физически, умствени и/или поведенчески и социални трудности, свързани с целия спектър от детски неврологични разстройства.

Приносът на д-р Робърт Мелило

Приносът на д-р Робърт Мелило, методът Мелило

Пионерската работа на д-р Робърт Мелило формира професията на функционалната невронаука за развитието. Чрез щателни клинични изследвания и установяване на изпити и авангардни терапевтични процедури, които следват специфичната схема на това как се развива мозъкът, Mетодът Мелило е терапевтичен подход за рехабилитация на функционални прекъсвания, свързани с аутизъм, дефицит на вниманието/хиперактивност, дислексия, Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и други психични разстройства, разстройства на вниманието, поведението и ученето.

Терапия с Методът Мелило

Терапия с Методът Мелило

Помагам на деца с дефицит на вниманието, аутизъм, забавяне на ученето, ОКР и други състояния да достигнат пълния си потенциал с помощта на функционална неврология. Правя го чрез програми, базирани на Метода Мелило (Melillo Method). Това са неинвазивни терапевтични планове, съобразени с вашето дете, чрез комбинация от сесии и ви показвам как да създадете своя собствена рутина за домашни грижи.

Основната цел на програмите по Метода Мелило е да ви помогнат да укрепите по-слабото полукълбо на мозъка на вашето дете, като го доведете до функционален баланс с другото полукълбо и след това улеснявате ефективната синхронизация между двете страни.

Терапиите могат да включват персонализирани сесии за:

 • Примитивна рефлексна интеграция;
 • Укрепване и постурална стабилност;
 • Сензорна и двигателна интеграция;
 • Визуална и слухова интеграция;
 • Треперене на цялото тяло;
 • Невроза.

Относно програмата Мозъчен баланс (Brain Balance)

Програмата Мозъчен баланс е предназначена да подсили информационните пътища в мозъка, които контролират как децата обработват и реагират на света около тях, така че да могат да разгърнат своя неизползван потенциал.

Мозъчен баланс се счита за интегрираща програма, така че вашето дете може да се възползва от комбинация от физически, сензорни, когнитивни дейности и хранене, които работят заедно в подход към целия мозък.

Как помага Мозъчния баланс при деца с аутизъм

терапия за деца с аутизъм

Диагнозата разстройство от аутистичния спектър (НАС) обикновено се свързва с проблеми с ученето, сензорно-моторни дефицити, социално предизвикателно поведение и проблеми с общуването.

Мозъчния Баланс не изисква детето да има медицинска диагноза. Фокусът е върху разбирането на борбите, които изпитват тези деца, и да им помогнем да развият и укрепят връзките, необходими за подпомагане на тези борби.

Уникалните симптоми, с които вашето дете се справя, може да успеят да се подобрят чрез уникална комбинация от физически, сетивни и когнитивни дейности, които помагат за изграждането на по-силни връзки в различни области на мозъка.

Изследванията показват, че тези симптоми може да са свързани със слаби връзки в различни области на мозъка.

Добрата новина е, че мозъкът може да се промени по начин, който може да доведе до подобрения на тези симптоми. Упражненията и дейностите по програмата Мозъчен Баланс са уникално проектирани да помогнат за укрепване и изграждане на нови връзки чрез използване на комбинация от физически, сетивни и когнитивни дейности. Тези нови, ефекти и ефективни връзки в мозъка водят до подобрения в способността за изпълняване на когнитивни задачи и в изпълнителното функциониране.

Как помага Мозъчния баланс при деца с аутизъм

Промяната в мозъка може да се отнася до образуването на нови пътища или връзките, които стават по-силни и по-ефективни. Нови пътища се формират чрез сензорна стимулация, житейски опит и нова информация. Връзките и пътищата са важни, защото комуникират с всички региони на мозъка, което ни позволява успешно да изпълняваме ежедневни когнитивни и физически задачи и улеснява нашето изпълнително функциониране.

Когато се формират нови пътища в мозъка, способността на мозъка да изпълнява когнитивни и физически задачи се подобрява. Силата и интеграцията на нашите когнитивни и физически умения изграждат способността ни да имаме успешни изпълнителни функции – оказвайки влияние върху нашето внимание, вземане на решения и разбиране. Можем да забележим тези положителни промени в нашето настроение, памет, фокус, поведение, социални умения и взаимоотношения. Тези пробиви могат да се усетят в начина, по който живеем и преживяваме ежедневието си.

Подобрения могат да се усетят в:

 • Съсредоточаване в училище или в разговори;
 • Учене и поведение на ниво, подходящо за възрастта;
 • Настроенията и нивата на тревожност;
 • Разбиране и разсъждение;
 • Решаване на проблеми и самомотивация.

Всяка фаза от програмата за баланс на мозъка, от упражнения до хранителна програма, е целенасочено проектирана да ангажира всички региони на мозъка и тялото, така че да може да се помогне на детето да се справя с първопричината за неговите предизвикателства и да премине към значима промяна, която подобрява неговия живот.

Чрез упорит труд и всеотдайност заедно можем да създадем дълготрайни промени в поведението, социалната ангажираност и способността за учене на вашето дете!

За консултации и терапии можете да се свържите с мен тук.

Categories:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You cannot copy content of this page

Обади се!