Терапия

Spread the love

Терапии в дома във вашият град в областите София, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Перник и Кюстендил.

Как ще протича съвместната ни работа и терапия от първата ни среща.

ОЦЕНКА

Какво се случва при оценката?

Оценката е за предпочитание да се извърши в дома, за да се избегне стресът за детето. Тя е предназначена да събере възможно най-много подходяща информация за детето. Когато се срещнем за първи път, ще задавам въпроси и ще извърша някои дейности, за да разбера какво обича да прави детето, в какво е добро, какво намира за трудно и кои неща желаете да са различни.

С родителите и лицата, които се грижат за детето. в ежедневието му и в домакинството, ще обсъждаме ежедневни дейности и рутина и ще обсъждаме въпроси относно училище, социално участие, приятели и други свързани теми.

Нормално е децата и възрастните да се притесняват от срещата. Въпреки това децата, които преминават през оценката, често го намират за забавно.

Нормално е да се чувствате нервни относно срещата. Важно е да се отбележи, че няма правилни или грешни отговори на нито един от въпросите. Ще искам да прекарам време с родителите и детето, за да мога да разбера добре вашето дете.

Може да се наложи да говоря с други хора в живота на вашето дете, като училищен учител. Може също така да се наложи да наблюдавам детето ви в друга среда като социална среда или училището, ако това е необходимо.

Колко време отнема оценката?

Оценката на обикновено е еднократна среща и може да отнеме до 4 часа. Може да имаме допълнителни срещи, ако е необходима повече информация.

Какво се случва след оценката?

Резултати

След като оценката приключи, ще съставя доклад с моите открития и наблюдения. Ще обсъдим впечатленията и резултатите и ще направя подходящи препоръки. Докладът също ще съдържа съвети как да подкрепите детето да продължи напред.

Тази дискусия ще ви даде възможност да зададете въпроси и да изясните разбирането си. Ще обсъдим състоянието на детето, следващите стъпки, какво да очаквате от терапията, как би могло да се развие вашето дете и ще направя препоръки за подкрепа на вашето дете.

Трябва обаче да сте наясно, че Аутизмът, синдромът на Даун и умствената изостаналост не са болести и следователно няма такова нещо като „лечение“. Това са нарушения на развитието и могат да бъде третирани по различни начини.

Терапия

Терапии, като психологическа, трудова терапия, речева терапия и поведенческа терапия, се използват за подпомагане на децата, както и на техните семейства и лица, които се грижат за тях.

Какво да очаквате по време на терапията?

Ясна комуникация

Комуникацията е ключова за работата. Ще предоставям ежемесечна информация за напредъка на детето, онлайн консултации и консултации по телефона, актуализации на програмата или всякаква информация относно терапията, нуждите и напредъка на детето .

Доклади за напредъка от терапията

Използват се различни методи за измерване на напредъка, като събиране на данни, проследяване на поведението и редовни оценки. Тези инструменти помагат за обективно измерване на уменията и поведението на вашето дете във времето и предоставят ценна информация за коригиране на плана за терапия. Вие ще имате лесен достъп до тези данни онлайн и насоки върху какви умения да работите у дома.

Индивидуални техники

Предоставям индивидуализирани терапии, тъйкато децата и нуждите им са различни. Всички имаме своите силни страни и предизвикателства. Следователно терапия, която работи за едно дете, може да не работи за друго. Затова ще работя по индивидуален метод със всяко дете, за да гарантирам, че са изпълняват уникалните си цели.

Интервенциите, които ще прилагам, произтичат от акредитирани проучвания и изследвания.

Обучение на родителите

Въпреки че терапиите имат за цел да помогнат на вашето дете да овладее уменията за развитие и поведение, винаги да насърчавам семейството да продължи да преподава и работи у дома. Вашето дете трябва да може да демонстрира уменията си и в други условия.

В сесиите ще включвам родителите и хората свързани с ежедневието на детето, за да демонстрирам различни дейности и техники, които можете да приложите извън часовете на терапията. По този начин детето ви ще може да запаметява информацията по-добре, а вие ще имате повече знания как да го разбирате и подкрепяте.

Цена на терапията

Цената на терапията е за един астрономически час при всяко посещение или индивидуален договорен пакет според броя посещения на място и/или дистанционно подпомагане.

Терапия за деца с аутизъм
Монтесори терапия

Специална терапия за деца с аутизъм

Предлага терапии за деца с аутизъм, които имат медицински нужди и нужди от развитие. Предлагам пълен спектър от решения, които работят в тандем, за да подобрят способността на детето да успее у дома, в училище и в общнеството като цяло.

Предлагам терапия за деца с аутизъм и синдром на Даун и по домовете

Видове терапии:

• Физическа терапия: Работи за подобряване на мускулната сила, движение, мускулен тонус, координация око-ръка и сръчност;
• Трудова терапия: Помага за постигане на осъзнаване на тялото и саморегулация, овладяване на ежедневните дейности, както и за развитието на фини двигателни, организационни и социални умения;
• Речева терапия: Помощ за подобряване на артикулацията, модифициране и разработване на стратегии за хранене, справяне с проблеми с плавността или заекването, предоставяне на техники за справяне с експресивни и възприемчиви езикови увреждания или разработване на алтернативни комуникационни стратегии за деца, които не могат да говорят;
• ABA терапия: Предлага висококачествени решения за деца с широк спектър от диагнози, включително аутистичен спектър и други поведенчески разстройства;
• Учител по специално образование – работя с ученици, които имат широк спектър от учещи, умствени, емоционални и физически увреждания. Адаптиране на общообразователните уроци по различни предмети, като четене, писане и математика, на ученици с леки и умерени увреждания.

Монтесори терапия

Монтесори метода в домашни условия

Монтесори игрите улесняват развитието на фините двигателни умения на детето. Целта на Монтесори образованието е двустранна – биологична и социална. От биологична гледна точка се търси естественото развитие на личността, а от социална гледна точка целта е да се подготви малкия човек за околната среда.

Обучението на сетивата трябва да започне методично в ранна детска възраст и трябва да продължи през целия период на обучение, като това се явява подготовка за индивидуалния живот в обществото. От физиологична гледна точка развиването на сетивата представлява функция на нервната система. Външният стимул въздейства върху различни сетивни рецептори и възприетата информация се провежда до главния мозъка, където се обработва, анализира и запаметява . Въз основа на този механизъм детето придобива нови знания и за вбъдеще ще може да разполага с натрупания опит в определени ситуации от живота и ще може да прилага наученото.

Важна част от Монтесори метода са стимулните материали. Те представляват част от т.нар. образователни подготвителни средства, тяхната функция е да насърчават децата да доказват възможността на собственото си развитие посредством самостоятелна дейност, в съответствие със своята идентичност.

Монтесори материалите от гледна точка на яснотата, стуктурата и логичната последователност съответстват на периода на развитие на детето. За детето стимулните материали са ключ към външния свят, чрез който детето се научава и започва да прилага наученото на практика. С тяхна помощ детето расте в културна и съвременна цивилизация.

Заниманията с материалите нямат за цел да доставят на детето изолирани знания , а целят създаването на ясна представа за възможното приложение на информацията .

Можете да се свържите с мен тук.

You cannot copy content of this page

Обади се!