6 терапии при аутизъм за практикуване в дома

0 Comments
Spread the love

Терапията за дете с аутизъм може да бъде скъпа и не винаги да е достъпна в определени градове. Доказано е, че родителите и лицата, които се грижат за детето, трябва да предоставят поддържащи терапии, които водят до подобрение и изграждане на умения, като същевременно им помагат да се свържат с детето.

Въпреки че не можете да „излекувате“ аутизма – нито у дома, нито под грижите на професионалист – родителите могат да осигурят подкрепа от шест добре установени, безрискови терапии, без да инвестират много време или пари. Тези терапии включват:

 • Игрова терапия;
 • Речева терапия;
 • Приложен анализ на поведението (ABA);
 • Флортайм терапия;
 • Интервенция за развитие на взаимоотношенията;
 • Терапия на взаимодействие родител-дете за агресивно поведение.

В статията се описва как родителите да работят с обучен терапевт и да играят подкрепяща роля, за да осигурят домашна терапия в допълнение към професионалните грижи

Игрова Терапия

Игровата терапия е точно това, както звучи: учене чрез процеса на игра. Децата с аутизъм са по-склонни да играят сами и да повтарят действия отново и отново, вместо да участват в игра с преструвки. Следователно целта на игровата терапия е да изгради социално взаимодействие и комуникационни умения и в дългосрочен план да подобри способността на децата да се включват в нови дейности и символична игра. В игровата терапия могат да участват както родители, така и братя и сестри.

Речева терапия

Някои деца с аутизъм може да имат проблеми с речта или езиковите умения. Докато речевата терапия е сложна област, има аспекти на речевата и комуникационната терапия, които родителите могат да предоставят с относително малко обучение. Този тип терапия може да помогне за подобряване на говорните умения, както и невербалната комуникация с помощта на знаци, жестове, снимки или електронно говорно устройство.

Приложен анализ на поведението (ABA)

ABA терапия с родители

Приложният анализ на поведението (ABA) често се нарича златен стандарт на терапията на аутизма, до голяма степен защото терапевтите си поставят много конкретни, измерими цели. Някои защитници на аутизма възразяват срещу разчитането му на принципи за промяна на поведението, които смятат за вредни, но много професионалисти препоръчват ABA терапията и показват нейните успехи.

Основните концепции без формално обучение могат да бъдат прости и интуитивни:

 • Изберете умението, което искате да научите (например: да миете зъбите).
 • Разделете умението на прости стъпки (намерете четката за зъби, намокрете я и т.н.).
 • Покажете първата стъпка на вашето дете; може да се наложи да работите ръка за ръка няколко пъти. След като сте сигурни, че детето ви разбира как да направи стъпката самостоятелно, помолете го да го направи.
 • Ако се справят добре, похвалете ги и ги наградете с малко лакомство. Ако не искат, помолете ги отново. При необходимост, повторете обучението, за да сте сигурни, че детето ви ясно свързва думите, които използвате, с действието, което изисквате.
 • След като детето ви успее с първата стъпка, научете втората стъпка.
 • Ако детето ви се нуждае от подкрепа при свързването на стъпките (вериги), осигурете му визуална помощ.

Флортайм терапия

Флортайм терапията има много общо с игровата терапия, но е изградено около идеята, че родителите трябва да работят за увеличаване на „кръговете на общуване“ с тяхното дете с аутизъм. С други думи, чрез използването на техниките на флортайм терапията, родителите насърчават детето си да участва в взаимодействие (вербално или невербално). Това помага на децата аутисти да разширят своите социални умения и да създадат емоционални връзки.

Флортайм терапията включва присъединяване към дейностите на детето и насочване на детето чрез игра. Сесиите могат да се водят от родители, детегледачи и дори от по-големи братя и сестри. Те продължават около 20 минути или повече и могат да се правят почти навсякъде.

Интервенция за развитие на взаимоотношенията

Това е терапевтична техника, специално разработена за родители и детегледачи. Подобно на флортайм терапията, тя разчита на теории за развитието на родителите, за да помогнат на децата си с аутизъм да изградят умения за социална комуникация.

Този модел се фокусира върху дейности, които помагат на детето да развие гъвкавост в мисленето и справянето със социални ситуации, като справяне с промяната и разбиране на различни гледни точки. За разлика от флортайм терапията обаче, инервенцията за развитие на взаимоотношенията има предписана поредица от цели и дейности и изисква родителите да работят с терапевт, за да започнат.

Терапия на взаимодействие родител-дете за агресивно поведение

Някои деца с аутизъм проявяват агресивно поведение, което прави много трудна задачата да напуснат дома си или да участват в типични дейности. Техниката за терапия на взаимодействие родител-дете, предназначена за деца с агресивно поведение, се предоставя от родители или настойници, които са обучени от терапевт.

Целта е да се прекъсне ескалацията на негативното поведение между родител и дете, тъй като родителите се научават да поставят ясни граници и да установяват авторитет във връзката.

Тази терапия се основава на идеята, че силната, сигурна връзка на привързаност е необходима основа за установяване на ефективно поставяне на граници и последователност в дисциплината, което води до подобрено психично здраве както за родителя, така и за детето.

За консултации и терапии в дома можете да се свържете с мен тук.

Categories:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You cannot copy content of this page

Обади се!